Oficjalna księgarnia portali ciekawostkihistoryczne.pl oraz twojahistoria.pl

Rozwiń katalog

Maciej Kuczyński

Rok 838, w którym Mistekowie odkryli kod genetyczn

42,00 zł

2530

Do koszyka

Adam Węgłowski

Wieki bezwstydu. Seks i erotyka w starożytności

39,90 zł

2699

Do koszyka

Jan Assmann

Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i politycz

39,00 zł

3121

Do koszyka

Sławomir Bralewski

Symmachia cesarstwa rzymskiego z Bogiem chrześcija

43,90 zł

3622

Do koszyka

Teodoret z Cyru

Historia Kościoła

75,00 zł

5363

Do koszyka

Stuligrosz Magdalena, Sawiński Paweł (przekła

Fontes Historiae Antiquae XXXVI

14,00 zł

1186

Do koszyka

Filhellenizm w Polsce Wybrane tematy

49,00 zł

3922

Do koszyka

Paweł Czapczyk

Portret humanisty Zygmunt Kubiak W kręgu eseistyki

38,00 zł

2717

Do koszyka

Piotr Łukasiewicz

Wojna a państwo Budowa instytucji afgańskich przez

42,00 zł

3234

Do koszyka

Euzebiusz z Cezarei

Żywot Konstantyna

42,00 zł

3003

Do koszyka

Halina Ogarek-Czoj

Religie Korei Rys historyczny

45,00 zł

3218

Do koszyka

Maciej Piegdoń

W cieniu metus Gallicus Republika Rzymska wobec mi

34,00 zł

2805

Do koszyka

Kunstler Mieczysław Jerzy

Pierwsze wieki cesarstwa chińskiego

48,00 zł

3433

Do koszyka

Krzysztof Królczyk

Weterani w prowincjach naddunajskich w okresie wcz

55,00 zł

3812

Do koszyka

Frank Schwieger

Ja CEZAR i ekipa z Kapitolu

39,90 zł

2394

Do koszyka

Mariusz Rosik

Od narodzin Jezusa do narodzin chrześcijaństwa Zie

24,00 zł

1716

Do koszyka

Pseudo-Plutarch

O nazwach rzek i gór oraz o tym, co się tam znajdu

29,00 zł

2010

Do koszyka

Starożytny dramat Teoria - praktyka - recepcja

42,00 zł

3003

Do koszyka

Cyprian Mielczarski

Sofiści i polityka

24,00 zł

2329

Do koszyka

Samuel Rocca

Armia Heroda Wielkiego

35,00 zł

2426

Do koszyka

Magdalena Idziak

Legion XX Valeria Victrix w Brytanii

28,00 zł

1940

Do koszyka

Brewiaria dziejów rzymskich

46,20 zł

3697

Do koszyka

Hieronim Kaczmarek

Miscellanea Aegyptiaca

42,00 zł

3362

Do koszyka

Aleksandra Klęczar

Ha-Makdoni Images of Alexander the Great in Ancien

42,00 zł

3465

Do koszyka

Szlezak Thomas Alexander

O nowej interpretacji platońskich dialogów

45,60 zł

2736

Do koszyka

Chae Strathie

Myślisz że tak ci źle? Życie dzieci w starożytnej

29,99 zł

2078

Do koszyka

Antropologia antyku greckiego zagadnienia i wybór

69,00 zł

5521

Do koszyka

Kurt Rudolph

Gnoza Istota i historia późnoantycznej formacji re

54,00 zł

3564

Do koszyka

zbiorowa Praca

Światło słowem zwane Wypisy z literatury staroindy

95,00 zł

6793

Do koszyka

Angus Konstam

Okręt bizantyński vs okręt arabski od VII do XI wi

50,00 zł

3465

Do koszyka

Marcin Bohm

Rola flot obcych w procesie ostatecznego rozkładu

55,00 zł

3812

Do koszyka

Piotr Derdej

Konstantynopol 29 V 1453

25,00 zł

1568

Do koszyka

Świat starożytny Państwo i społeczeństwo

49,00 zł

3922

Do koszyka

de la Bedoyere Guy

Pretorianie Rozkwit i upadek rzymskiej gwardii

59,99 zł

4157

Do koszyka

Marcin Jacoby

Sztuka perswazji w staroźytnych Chinach Opowiastka

58,00 zł

4791

Do koszyka

Adam Ziółkowski

Historia powszechna Starożytność

89,00 zł

7146

Do koszyka

Tonio Holscher

Sztuka rzymska język obrazowy jako system semantyc

26,00 zł

1858

Do koszyka

Cvstos fragilivm Ciało i jego potrzeby w starożytn

31,50 zł

2365

Do koszyka

Wójcikowski Robert S.

Kawaleria perska w okresie wczesnosasanidzki Aspek

65,00 zł

4505

Do koszyka

Selina Hastings

Biblia szkolna

95,00 zł

5721

Do koszyka

Jan Assmann

Maat. Sprawiedliwość i nieśmiertelność w starożytn

49,00 zł

3922

Do koszyka

Lazenby John F.

Wojna Hannibala Historia militarna drugiej wojny p

49,99 zł

3464

Do koszyka

Paweł Madejski

Pomiędzy robur animi a ritus barbarus: zemsta w ży

33,60 zł

2467

Do koszyka

Magdalena Nowakowska

Starożytna Grecja od kuchni

69,00 zł

5541

Do koszyka

Jan Sajdak

Pod urokiem literatury patrystycznej i bizantyński

35,00 zł

2888

Do koszyka

Raffaele D'Amato

Okręty cesarskiego Rzymu 193-565

35,00 zł

2426

Do koszyka

Marc Mieroop

Hammurabi, król Babilonu

39,90 zł

2431

Do koszyka

Bartłomiej Bednarek

Ofiara krwawa w Grecji starożytnej w świetle danyc

45,00 zł

3699

Do koszyka

Nic Fields

Wojownik Kartaginy 264-146 r. przed Chr.

40,00 zł

2772

Do koszyka

Romane Julian

Tryumfujące Bizancjum Historia militarna Bizantyńc

59,99 zł

4157

Do koszyka

Bujak Adam, Skwarnicki Marek

Tajemnice Ziemi Świętej

102,90 zł

6367

Do koszyka

O Hogain Daithi

Celtowie Dzieje

47,00 zł

3504

Do koszyka

Miron Wolny

Studia nad statusem i kompetencjami dowódców karta

70,00 zł

4851

Do koszyka

Richard Holland

Oktawian August Ojciec chrzestny Europy

49,80 zł

2988

Do koszyka

Cowan Ross

Legionista rzymski 58 przed Chr. - 69 po Chr.

35,00 zł

2426

Do koszyka

Słownik kultury antycznej

70,00 zł

5602

Do koszyka

Tomasz Jelonek

Historia Izraela Ustalenia wstępne

37,00 zł

2289

Do koszyka

Nicholas Sekunda

Armie macedońskie po Aleksandrze Wielkim 323-168 p

35,00 zł

2426

Do koszyka

Nicholas Sekunda

Hoplita grecki 480-323 przed Chr.

40,00 zł

2772

Do koszyka

Dziekan Marek M.

Historia Iraku

42,00 zł

3003

Do koszyka