Oficjalna księgarnia portali ciekawostkihistoryczne.pl oraz twojahistoria.pl

Rozwiń katalog

Aureliusz Marek

Rozmyślania

29,90 zł

1916

Do koszyka

Hawkins David R.

Sukces jest dla ciebie

45,00 zł

2734

Do koszyka

Ryszard Kozłowski

Aksjologiczne orientacje w filozofii człowieka Wybrane zagadnienia

43,00 zł

2691

Do koszyka

Jung Elżbieta, Podkoński Robert

Towards the Modern Theory of Motion Oxford Calculators and the new interpretation of Aristotle

44,90 zł

3728

Do koszyka

Włodzimierz Herman

Polska-Dania Na pograniczu dwóch kultur

43,26 zł

2821

Do koszyka

zbiorowa praca

Jeżeli Bóg istnieje Studia i eseje / KUL

67,20 zł

4700

Do koszyka

Jedność i wielość logik modalnych

60,00 zł

4191

Do koszyka

Anna Dodziuk

Second Soul Twenty Jewish Culture Festivals in Cracow

30,00 zł

2098

Do koszyka

Konrad Werner

Rzeczywistość z aspektami Realizm bezpośredni wobec wielości obrazów świata

35,00 zł

2068

Do koszyka

Lidwig Mises

Ludzkie działanie Traktat o ekonomii

105,00 zł

7369

Do koszyka

Kuncewicz Dorota, Sokołowska Ewa, Sobkowicz Jolanta, Kuncewicz Dariusz

Po ciszy Rozważania o komunikacji opartej na kontekście

49,00 zł

3427

Do koszyka

Tomasz Snarski

Wróblewski

49,00 zł

3427

Do koszyka

Alina Motycka

Człowiek wewnętrzny a episteme

34,00 zł

2139

Do koszyka

Poszukiwanie Wskazówki jak stworzyć własną wizję poszukiwania

34,65 zł

1733

Do koszyka

Fryderyk Nietzsche

Poza dobrem i złem

16,00 zł

970

Do koszyka

Wawrzyniec Rymkiewicz

Formy istnienia Heidegger według Arystotelesa

35,00 zł

2232

Do koszyka

Siemek Marek J.

Dzieła. Tom 6. Pisma rozproszone

58,00 zł

4829

Do koszyka

Prawda, poufność, autonomia - problemy informacji w etyce medycznej. Antologia bioetyki. Tom 5

44,00 zł

2674

Do koszyka

Jacob Taubes

Apokalipsa i polityka Eseje mesjańskie

55,00 zł

3509

Do koszyka

Tomasz Maślanka

Racjonalność i komunikacja Filozoficzne podstawy teorii społecznej Jurgena Habermasa

30,00 zł

2498

Do koszyka

Filozofia, jako że jest najstarszą nauką od wieków gromadzi wokół siebie wielu twórców, którzy nie tylko wypowiadają swoje opinie na najważniejsze tematy, ale również takich, którzy analizują i dokonują ponownej interpretacji najwybitniejszych filozofów.

Filozofowie od lat próbują wytłumaczyć i udzielić odpowiedzi na najważniejsze dla ludzkości pytania, które mimo upływu czasu, wcale nie tracą na znaczeniu, a odpowiedzi wciąż pozostają niejednoznaczne. Największe rozprawy filozoficzne nie dotyczą tylko polemiki z religią czy rozważań o państwie i jego kształcie, ale w zależności od epoki mogą dotyczyć wielu innych najrozmaitszych kwestii.
Księgarnia internetowa Paskarz posiada w swojej ofercie pozycje takich klasycznych twórców jak Platon i jego „Prawa" czy „Utylitaryzm o wolności" Johna Stuarta Milla lub „Tako rzecze Zaratustra" Nietzsche. Poza najważniejszymi dla tej nauki twórcami odnaleźć można w ofercie także interpretacje czy opracowania jak książki Władysława Tatarkiewicza, Michała Hellera.