Oficjalna księgarnia portali ciekawostkihistoryczne.pl oraz twojahistoria.pl

Rozwiń katalog

Dariusz Kaliński

Czerwona zaraza. Jak naprawdę wyglądało wyzwolenie

39,90 zł

2673

Do koszyka

Adam Higginbotham

O północy w Czarnobylu Nieznana prawda o największej nuklearnej katastrofie

49,99 zł

3068

Do koszyka

Yuri Slezkine

Dom władzy Opowieść o rosyjskiej rewolucji

139,00 zł

8445

Do koszyka

Michał Krupa

Płytkie groby na Syberii

44,90 zł

2602

Do koszyka

Norman Davies

Orzeł biały, czerwona gwiazda

59,90 zł

3999

Do koszyka

Anna Herbich

Dziewczyny z Syberii

44,90 zł

2999

Do koszyka

Agnieszka Murawska

Aktywność obywatelska mieszkańców Łodzi i Iwanowa Struktura i uwarunkowania

44,90 zł

3738

Do koszyka

Mark Stille

Cesarska marynarka wojenna Japonii w okresie wojny rosyjsko-japońskiej

35,00 zł

2448

Do koszyka

Mirosław Dzielski

Bóg wolność własność

30,45 zł

2129

Do koszyka

Mieczysław Lepecki

Sowiecki Kaukaz Podróż do Gruzji, Armenii i Azerbejdżanu

24,30 zł

1561

Do koszyka

Mariusz Wilk

Dom nad Oniego

30,00 zł

1931

Do koszyka

Karol Kamiński

Polskie sosiski i ruska benzyna Mały ruch graniczny jako eksperyment prawny dobrego sąsiedztwa

44,00 zł

3077

Do koszyka

20 lat rzeczywistości poradzieckiej Spojrzenie socjologiczne

55,00 zł

4442

Do koszyka

Sowiecki aparat represji wobec podziemia litewskiego i polskiego 1944-1945

50,00 zł

3302

Do koszyka

Kaszuba Malina, Minkina Mirosław

Imperialna gra Rosji

34,65 zł

2192

Do koszyka

Jerzy Rohoziński

Najpiękniejszy klejnot w carskiej koronie Gruzja pod panowaniem rosyjskim 1801-1917

69,00 zł

4979

Do koszyka

Obrazy Rosji i Rosjan w mediach

39,90 zł

2956

Do koszyka

Andrzej Walicki

W kręgu konserwatywnej utopii Struktura i przemiany rosyjskiego słowianofilstwa

69,00 zł

5591

Do koszyka

Marvin Kalb

Imperialna gra Putin, Ukraina i nowa zimna wojna

39,90 zł

2424

Do koszyka

Leszek Kania

Wyroki bez apelacji Sądy polowe w Wojsku Polskim w czasie wojny z Rosją Sowiecką 1919-1921

104,00 zł

6926

Do koszyka

Rosja - największe państwo na świecie, budzące nutkę grozy gdy tylko się o nim pomyśli. William Szekspir nazwał niegdyś Rosję „niedźwiedziem z północy" i odtąd niedźwiedź stał się symbolem tego mocarstwa. Historia Rosji zaczyna się już w IX wieku, kiedy mocarstwo to nosiło nazwę Rusi Kijowskiej.

Za plecami komunizmuFranka L. Brittona jest niezwykle ciekawą podróżą od początku istnienia komunizmu w państwie rosyjskim. Dzięki zgromadzonym i przedstawionym w niesamowicie przystępny sposób przez autora faktów czytelnicy mają możliwość prześledzenia w porządku chronologicznym, jak stopniowo wdrażana w praktyce była doktryna komunistyczna, oraz tworzony aparat wykonawczy czerwonego terroru i zbrodni, przez kogo było konstruowane i jakim celom służyło "Imperium zła". Mimo przynależności do literatury historycznej książka ta jest w pewien sposób wciąż aktualna, gdyż współcześnie ideologia komunistyczna nie została całkowicie wyeliminowana ze świadomości niektórych narodów, a nawet w niektórych krajach podejmowane są próby jej odbudowy, dlatego warto poznać bliżej rzeczywistych jej inspiratorów i twórców aby ostrzec następne pokolenia przed jej zgubnym wpływem. Jaką rolę w Rewolucji Październikowej mieli Żydzi? I czy historia może zatoczyć koło?

W jak dużym stopniu na religijne wybory tożsamościowe, dokonywane przez Rosjan po upadku w ZSRR, wpływał „przypadek"? Czy ów „przypadek" determinowany był odcięciem od znaczących zasobów kapitału kulturowego, wynikającym z uwarunkowań historycznych? Autor książki „Krajobraz po odwilży: poradziecka tożsamość religijna mieszkańców współczesnych miast syberyjskich" podejmuje próbę wyodrębnienia i opisania czynników, kształtujących poradziecką identyfikację religijną. Jego rozmówcy, na których relacjach opiera swoją historię pochodzą z trzech różnych miast: Krasnojarska, Tomska i Ułan Ude, które z powodu swojego odległego położenia od centrum działań komunistów nie zostały nasiąknięte propagandą tak mocno jak wiele innych radzieckich miast.

Cytowane wywiady wskazują, że na religijne wybory tożsamościowe, dokonywane przez Rosjan po upadku w ZSRR, wpływały nie tylko znaczący inni, ale i epizodyczne postaci, napotykane na drodze życiowej respondenta. Nie tylko wzruszenie duchowe czy kierunek poszukiwań intelektualnych, ale i lokalizacja świątyń (odległość od domu), a także zasłyszane w tramwaju komunikaty, zdania wypowiadane przez przechodniów, ogłoszenia uliczne itd. „Przypadek" wspomniany na początku determinowany był odcięciem od znaczących zasobów kapitału kulturowego, wynikającym z uwarunkowań historycznych.

W naszej księgarni internetowej paskarz.pl znajduje się wiele fascynujących i intrygujących pozycji, które należą do tej kategorii. Są to m.in.: „Odwieczna Rosja: Mandelsztam w roku 1917", autorstwa Ryszarda Przybylskiego, „Opowiadania kołymskie", której autorem jest Warłam Szałamow, „Czas w kulturze rosyjskiejAndrzeja Dudka, „Filozofia rosyjskiego renesansu patrystycznegoTeresy Obolevitch i wiele, wiele innych.