Oficjalna księgarnia portali ciekawostkihistoryczne.pl oraz twojahistoria.pl

Rozwiń katalog

Nauka i biznes

Deepak Lal

Ubóstwo a postęp. Ubóstwo na świecie – fakty i mit

49,00 zł

3773

Do koszyka

Ulf Rader

Sprzedaż usług Jak zwiększyć sprzedaż i opłacalnoś

39,90 zł

2864

Do koszyka

Zych Agnieszka, Zych Robert

Szef w relacji z zespołem Jak proces grupowy wpływ

59,00 zł

3796

Do koszyka

Bartosz Jóźwik

Realna konwergencja gospodarcza państw członkowski

59,00 zł

4738

Do koszyka

Bugdol Marek, Jedynak Piotr

Współczesne systemy zarządzania Jakość, bezpieczeń

44,90 zł

2694

Do koszyka

Sławomir Jędrzejewski

Przedsiębiorstwo w upadłości Uwarunkowania prawne

44,90 zł

3444

Do koszyka

Kłobukowa Lubow, Michałkina Irina, Chawronina

Język rosyjski w sferze biznesu

54,00 zł

4336

Do koszyka

Świetla Katarzyna redakcja naukowa

Współczesne koncepcje adaptacji rozwiązań rachunko

45,00 zł

3699

Do koszyka

Stiglitz Joseph E.

Szalone lata dziewięćdziesiąte

34,00 zł

2946

Do koszyka

Jerry Harvey

Paradoks Abilene i inne medytacje na temat zarządz

39,00 zł

2402

Do koszyka

Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiors

49,90 zł

3172

Do koszyka

Kritzman Mark P.

Paradoksy inwestowania Metody zwiększające zyskown

39,00 zł

3218

Do koszyka

Cezary Wójcik

Integracja ze strefą euro Teoretyczne i praktyczne

44,00 zł

3533

Do koszyka

Dorota Łochnicka

Przedsiębiorczość pracownicza i jej wpływ na efekt

39,90 zł

3061

Do koszyka

Alicja Winnicka-Popczyk

Finansowanie innowacji w polskich firmach rodzinny

44,90 zł

3695

Do koszyka

Katarzyna Czainska

Odkryć zarządzanie Wybrane koncepcje

39,00 zł

3132

Do koszyka

City Girl Kobieta która podbiła londyńską giełdę H

49,90 zł

3169

Do koszyka

Michel Muszynski

W biznesie przetrwają nieliczni Dlaczego większość

34,90 zł

2094

Do koszyka

Steve Case

Trzecia fala Wizja gospodarki przyszłości

44,90 zł

2802

Do koszyka

Błażej Socha

Efekty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw r

39,90 zł

3284

Do koszyka

Sławomir Olko

Zarządzanie wiedzą w klastrach i sieciach w przemy

62,00 zł

5115

Do koszyka

Gąsiewski Mariusz, Modrzewski Przemysław

Mała firma w sieci Narzędzia Google dla początkują

34,90 zł

2236

Do koszyka

Artur Borcuch

Ekonomia designu

45,00 zł

3231

Do koszyka

Włodzimierz Szpringer

Innowacyjne modele e-biznesu Aspekty instytucjonal

49,00 zł

4043

Do koszyka

Caplan Bryan

Mit racjonalnego wyborcy Dlaczego w demokracji wyb

51,30 zł

3372

Do koszyka

Jarema Batorski

Instrumenty zarządzania kryzysowego w przedsiębior

37,80 zł

3119

Do koszyka

Jakub Piecuch

Rynek pracy w regionie Morza Śródziemnego

49,90 zł

4336

Do koszyka

Thomas Sowell

Ekonomia dla każdego Co każdy szanujący się obywat

102,70 zł

6326

Do koszyka

Włodzimierz Karaszewski

Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw za

59,90 zł

4949

Do koszyka

Zacher Lech W.

Potencjały i relacje sił w cyfrowym społeczeństwie

64,90 zł

4016

Do koszyka