Oficjalna księgarnia portali ciekawostkihistoryczne.pl oraz twojahistoria.pl

Anna Świrszczyńska

Urodzona w 1907 roku w Warszawie.
Polska poetka, dramaturg, prozaik.
Pochodziła z rodziny artystycznej, jej ojciec był malarzem i rzeźbiarzem.
W 1927 roku zdała maturę oraz rozpoczęła studia na Uniwersytecie Warszawskim, wtedy też zaczęła podejmować pierwsze próby literackie.
Jej wiersze publikowane były w takich czasopismach jak „Pło­myk” czy „Wia­do­mo­ści Li­te­rac­kie”.
w 1937 roku wstąpiła do Związ­ku Za­wo­do­we­go Li­te­ra­tów Pol­skich i rozpoczęła pisanie książek dla dzieci.
Do jej dzieł na­le­żą m. in. ta­kie pra­ce jak: „Jestem baba” (1972), „Budowałam barykadę” (1974), „Szczęśliwa jak psi ogon” (1978), „Jak myszy zjadły Popiela” (1963), „Pan Twardowski i inne opowieści” (1984). Po­et­ka zmar­ła 30 wrze­śnia 1984 r. w Kra­ko­wie, gdzie zo­sta­ła po­chowana na cmentarzu Rakowickim.


Anna Świrszczyńska

Jeszcze kocham. Zapiski intymne

42,99 zł

2564

Powiadom mnie

Anna Świrszczyńska

Cudowna broda szacha

25,90 zł

1567

Powiadom mnie

Anna Świrszczyńska

O przygodach i igraszkach wesołego Patałaszka

3499

Powiadom mnie

Anna Świrszczyńska

W kanarkowym kraju i inne wiersze

2490

Powiadom mnie

Anna Świrszczyńska

Opowieści dawnej treści. Historia Polski wierszem

1590

Powiadom mnie

Anna Świrszczyńska

Budowałam barykadę

3700

Powiadom mnie

Anna Świrszczyńska

Orfeusz Dramaty

3800

Powiadom mnie

Anna Świrszczyńska

Z dawnej Polski Historia wierszem pisana

1590

Powiadom mnie

Anna Świrszczyńska

Z dawnej Polski Historia wierszem pisana

1290

Powiadom mnie

Anna Świrszczyńska

Opowieści dawnej treści Historia Polski wierszem pisana

1290

Powiadom mnie