Oficjalna księgarnia portali ciekawostkihistoryczne.pl oraz twojahistoria.pl

Andrzej Szeptycki

Andrzej Szeptycki (zwany przez Ukraińców Kyr Andrej) – właściwie Roman Maria Aleksander hrabia Szeptycki (1865–1944) – greckokatolicki metropolita kijowsko-halicki (jako Andrej).

Do zakonu wstąpił w 1888 roku. W 1899 roku mianowany został biskupem ordynariuszem stanisławowskim, a rok później papież Leon XIII powierzył mu stanowisko metropolity galicyjsko-lwowskiego. Był rzecznikiem idei zjednoczenia prawosławia z grekokatolicyzmem, a także zjednoczenia wszystkich Ukraińców w jednej religii.

Wraz z arcyksięciem Wilhelmem (synem arcyksięcia Stefana, nazywanym także Wasylem Wyszywanym - pretendentem do korony Ukrainy lub tylko Galicji i Lodomerii) działał aktywnie na rzecz utworzenia państwowości ukraińskiej w Galicji Wschodniej. Był duchowym przywódcą walki Ukraińców w listopadzie 1918.

W czasie II wojny światowej Szeptycki negatywnie odnosił się do władzy sowieckiej. Popierał skrajnych nacjonalistów ukraińskich szkolonych przez Abwehrę. Po zdobyciu przez hitlerowców Kijowa wysłał do Hitlera list z gratulacjami. Z drugiej jednak strony wysyłał apele do Hitlera o zaprzestanie represji wobec Ukraińców, a w swoim pałacu ukrywał dwóch rabinów żydowskich.

Dwuznacznie zachował się wobec zwycięskich Rosjan, którzy wkroczyli do Lwowa w 1944 roku; wysłał np. list do Stalina z gratulacjami i podziękowaniem za przyłączenie ziem zachodnioukraińskich do Wielkiej Ukrainy.

Zmarł 1 listopada 1944 roku. W ostatniej drodze towarzyszyła mu kompania honorowa wojsk radzieckich.


Andrzej Szeptycki

Pisma wybrane

29,00 zł

1943

Powiadom mnie

Andrzej Szeptycki

Ukraina wobec Rosji Studium zależności

59,00 zł

4764

Do koszyka

Andrzej Szeptycki

Francja czy Europa Dziedzictwo generała de Gaulle'a w polityce V Republiki

46,20 zł

3333

Do koszyka