Oficjalna księgarnia portali ciekawostkihistoryczne.pl oraz twojahistoria.pl

Rachunkowość finansowa zbiór zadań z rozwiązaniami (z suplementem elektronicznym)

Jolanta Chałupczak

Rachunkowość finansowa zbiór zadań z rozwiązaniami (z suplementem elektronicznym)

52,50 zł

4662

 

Bogaty zbiór zadań z rachunkowości finansowej z wprowadzeniem teoretycznym do każdego zagadnienia – stanowi kontynuację i rozszerzenie zagadnień zawartych w części 1 Zasady rachunkowości – zbiór zadań z rozwiązaniami.

Zalety publikacji, które pomogą w nauce rachunkowości:

- układ zbioru dostosowany do jednostki lekcyjnej: wprowadzenie, rozwiązane przykłady, zadania do rozwiązania (z miejscami na wpisanie rozwiązań);
- liczne tabele, zestawienia, schematy ewidencji ułatwią zrozumienie i opanowanie poszczególnych zagadnień;
- odpowiedzi do wszystkich zadań zamieszczonych w książce są dostępne w formie suplementu elektronicznego (plik PDF), który można pobrać poprzez Internet (szczegółowa instrukcja zamieszczona jest w książce).

Treści zawarte w zbiorze są zgodne, w odpowiadającym im zakresie, z podstawą programową kształcenia w zawodach technik ekonomista (nr zawodu 331403) i technik rachunkowości (nr zawodu 431103).

Obecne wydanie uwzględnia zmiany w ustawie o rachunkowości obowiązujące od 23 września 2015 r. dotyczące m.in.
- wprowadzenia odrębnych wzorów sprawozdań dla jednostek małych i jednostek mikro;
- zmienionego układu bilansu i rachunku zysków i strat dla pozostałych jednostek;
- likwidacji kategorii strat i zysków nadzwyczajnych.

Zagadnienia przedstawione w zbiorze:
1.Rozliczenia pieniężne (środki i rozliczenia pieniężne, weksle własne i obce, środki pieniężne w walutach obcych)
2.Rozrachunki (wycena, zasady ewidencji, odpisy aktualizujące wartość należności, ewidencja rozrachunków z pracownikami)
3.Materiały (wycena, ewidencja, stałe i zmienne ceny ewidencyjne)
4.Towary (wycena, ewidencja)
5.Aktywa trwałe (klasyfikacja, wycena, dokumentacja, amortyzacja środków trwałych – ujęcie bilansowe i podatkowe)
6.Koszty działalności (warianty ewidencji i rozliczania kosztów, rozliczanie kosztów zakupu, kosztów wydziałowych, kosztów produkcji pomocniczej, kosztów ogólnego zarządu i kosztów sprzedaży, rozliczenia międzyokresowe kosztów, kalkulacja kosztów)
7.Produkty pracy (wycena i ewidencja)
8.Inwentaryzacja (metody i terminy inwentaryzacji, klasyfikacja różnic inwentaryzacyjnych i zasady ich rozliczania i ewidencji)
9.Wynik finansowy (wynik ze sprzedaży, pozostała działalność operacyjna, działalność finansowa i wyniki nadzwyczajne, warianty ustalania wyniku finansowego, ustalanie zobowiązania podatkowego, odroczony podatek dochodowy)

ODDK
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-780-4318-8

Liczba stron: 314

Format: 20.9x28.9

Cena katalogowa: 52,50 zł

Nie wiesz co przeczytać?
Polecamy nasze najciekawsze artykuły

Zobacz wszystkie
05.03.2019

5 najgorszych władców średniowiecznej Polski

Jeden był kastratem, pozbawionym korony i porzuconym przez żonę. Inny dał się zadźgać już w kilka miesięcy po objęciu władzy, a i tak na zawsze zmienił dzieje kraju. Był też największy z rozpustników i najgłupszy z dowódców…
Czytaj dalej...
06.03.2019

Karl Dönitz – ostatni Führer. Kim był człowiek, którego Hitler wyznaczył na swego następcę?

Nigdy nie poczuł się do winy i protestował, gdy nazywano go zbrodniarzem wojennym. Podczas procesu w Norymberdze bronił się: „Gdy zaczyna się wojna, oficer nie ma innego wyboru, jak wykonywanie swoich obowiązków”. Ale czy faktycznie Karl Dönitz tylko biernie realizował polecenia?
Czytaj dalej...
05.03.2019

Dlaczego władców Rosji nazywano carami?

Od XV wieku książęta moskiewscy konsekwentnie budowali swoją pozycję władców Wszechrusi. Powiększali obszar swojego państwa i szukali sposobu, by dodać sobie splendoru. Tytuł cesarski z pewnością im go przydał – ale jak uzasadnili ten awans?
Czytaj dalej...
22.02.2019

Największa katastrofa w dziejach Polski. Nie mogą się z nią równać ani potop szwedzki, ani nawet druga wojna światowa

Dwie dekady po śmierci Chrobrego wciąż żywe były opowieści o jego wielkich wojennych zdobyczach. Poza wspomnieniami Polakom niewiele jednak zostało. Sny o nowym słowiańskim mocarstwie rozwiały się niemal z dnia na dzień. A samo istnienie państwa polskiego szybko stanęło pod znakiem zapytania.
Czytaj dalej...