Oficjalna księgarnia portali ciekawostkihistoryczne.pl oraz twojahistoria.pl

Prusy w Rzeszy Niemieckiej (1871-1947) Historia Prus Narodziny mocarstwowość obumieranie tom 4

Grzegorz Kucharczyk

Prusy w Rzeszy Niemieckiej (1871-1947) Historia Prus Narodziny mocarstwowość obumieranie tom 4

 

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE (Grzegorz Kucharczyk) / 11

CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ I LITERATURY (Grzegorz Kucharczyk) / 15

CZĘŚĆ I PRUSY W RZESZY NIEMIECKIEJ DO KOŃCA I WOJNY ŚWIATOWEJ

ROZDZIAŁ I

POZYCJA USTROJOWA PRUS W RZESZY NIEMIECKIEJ (1871-1918)
(Grzegorz Kucharczyk) / 27
1. Prusy jako państwo hegemonialne w Rzeszy Niemieckiej / 27
2. Prusy a Rzesza (do 1918 r.) / 36
3. Przemiany ustrojowe i administracyjne Prus po 1871 r. / 49
4. Armia pruska po 1871 r. / 64

ROZDZIAŁ II

ŻYCIE POLITYCZNE W PRUSACH (1871-1914) (Grzegorz Kucharczyk) / 72
1. Współpraca Bismarcka z liberałami / 72
2. Kulturkampf w Prusach / 77
3. Konserwatywny kurs w polityce Bismarcka / 100
4. Polityka wewnętrzna Prus w latach 1888-1914 / 110
5. Polityka rządu pruskiego wobec mniejszości narodowych (1871-1914) / 117

ROZDZIAŁ III

IDEOLOGIA I POLITYKA W PRUSACH W LATACH 1871-1918 (Rafał Łysoń) / 140
1. Główne pruskie partie polityczne oraz ich programy / 140
2. Antysemityzm, katolicyzm i antykatolicyzm oraz rozwój ideologii wszechniemieckiej a Preußentum / 154

ROZDZIAŁ IV

PRUSY W OKRESIE I WOJNY ŚWIATOWEJ (Rafał Łysoń) / 170 1. „Idee roku 1914” a Prusy - „twierdza Europy Środkowej” / 170
2. Polityka rządu pruskiego wobec sprawy polskiej (1914-1918) jako kontynuacja założeń polityki pruskiej / 176
3. Problem reformy pruskiego prawa wyborczego w latach 1914-1918 / 188
4. Koniec monarchii Hohenzollernów / 196

CZĘŚĆ II PRUSY W REPUBLICE WEIMARSKIEJ (1918-1933)

ROZDZIAŁ V

PRUSY W NOWEJ RZESZY NIEMIECKIEJ (Grzegorz Kucharczyk) / 205
1. Przełom polityczny w Prusach 1918-1919 / 205
2. „Los von Berlin”. Separatyzm w Prusach / 212
3. Hegemon znika. Ustrojowa pozycja Prus w Republice Weimarskiej (1919-1932) / 226

ROZDZIAŁ VI

DEMOKRACJA PARLAMENTARNA W PRUSACH (Grzegorz Kucharczyk) / 239
1. Ustrój Prus republikańskich / 239
2. Życie polityczne w republikańskich Prusach. Największe partie polityczne w Prusach w latach 1919-1932 / 252
3. Po kulturkampfie. Stosunki wyznaniowe w Prusach (do 1933 r.) / 263
4. Od puczu Kappa do zwycięstwa NSDAP. Demokracja parlamentarna w Prusach (1920-1932) / 272
5. „Przez Prusy do Rzeszy”. Marsz NSDAP do władzy i Preußenschlag (1932) / 282
CZĘŚĆ III GOSPODARKA, SPOŁECZEŃSTWO I KULTURA W PRUSACH (1871-1932)

ROZDZIAŁ VII

PRZEMIANY SPOŁECZNE I GOSPODARCZE W PRUSACH 1871-1932 (Rafał Łysoń) / 311
1. Terytorium i ludność Prus /311
2. Migracje wewnętrzne i zewnętrzne / 313
3. Podziały społeczne / 316
4. Wielka industrializacja i jej nierównomierny przebieg na wschodzie i zachodzie państwa pruskiego / 323
5. Finanse i handel / 340
6. Gospodarka rolna w Prusach w latach 1871-1914 / 352
7. Od społeczeństwa wiejskiego do miejskiego: nasilenie procesów urbanizacyjnych / 359
8. Zarys problemów przemian społecznych i gospodarczych w Prusach w latach 1918-1932 / 363
9. Problem gospodarki agrarnej w Prusach w latach 1918-1932 / 369

ROZDZIAŁ VIII

ŻYCIE SPOŁECZNE I KULTURA W PRUSACH (1871-1947) / 374
1. Rodzina i praca oraz warunki materialne życia codziennego (Dariusz Łukasiewicz) / 374
2. Urbanizacja, dom, mieszkanie (Dariusz Łukasiewicz) / 406
3. Zdrowie i choroba (Dariusz Łukasiewicz) / 429
4. Szkolnictwo w Prusach po roku 1871 (Dariusz Łukasiewicz) / 446
5. Mentalność pruska (Dariusz Łukasiewicz) / 464
6. Historiografia pruska po roku 1871 (Andrzej Kamieński) / 468
7. Literatura i prasa w Prusach po 1871 r. (Dariusz Łukasiewicz) / 488
8. Architektura i sztuki plastyczne w Prusach po 1871 r. (Andrzej Kamieński) / 491
9. Kinematografia w Prusach w XX w. (Andrzej Kamieński) / 506
10. Sztuki sceniczne i muzyka (Andrzej Kamieński) / 520
11. Podsumowanie. Ogólne kierunki rozwoju kultury w Prusach po roku 1871 (Dariusz Łukasiewicz) / 533

CZĘŚĆ IV OBUMIERANIE PRUS - PRUSY W III RZESZY (1933-1945)

Instytut Historii PAN
Oprawa twarda

ISBN: 978-83-658-8000-0

Liczba stron: 654

Format: 175x245mm

Cena katalogowa: 85,00 zł

Nie wiesz co przeczytać?
Polecamy nasze najciekawsze artykuły

Zobacz wszystkie
05.03.2019

5 najgorszych władców średniowiecznej Polski

Jeden był kastratem, pozbawionym korony i porzuconym przez żonę. Inny dał się zadźgać już w kilka miesięcy po objęciu władzy, a i tak na zawsze zmienił dzieje kraju. Był też największy z rozpustników i najgłupszy z dowódców…
Czytaj dalej...
06.03.2019

Karl Dönitz – ostatni Führer. Kim był człowiek, którego Hitler wyznaczył na swego następcę?

Nigdy nie poczuł się do winy i protestował, gdy nazywano go zbrodniarzem wojennym. Podczas procesu w Norymberdze bronił się: „Gdy zaczyna się wojna, oficer nie ma innego wyboru, jak wykonywanie swoich obowiązków”. Ale czy faktycznie Karl Dönitz tylko biernie realizował polecenia?
Czytaj dalej...
05.03.2019

Dlaczego władców Rosji nazywano carami?

Od XV wieku książęta moskiewscy konsekwentnie budowali swoją pozycję władców Wszechrusi. Powiększali obszar swojego państwa i szukali sposobu, by dodać sobie splendoru. Tytuł cesarski z pewnością im go przydał – ale jak uzasadnili ten awans?
Czytaj dalej...
22.02.2019

Największa katastrofa w dziejach Polski. Nie mogą się z nią równać ani potop szwedzki, ani nawet druga wojna światowa

Dwie dekady po śmierci Chrobrego wciąż żywe były opowieści o jego wielkich wojennych zdobyczach. Poza wspomnieniami Polakom niewiele jednak zostało. Sny o nowym słowiańskim mocarstwie rozwiały się niemal z dnia na dzień. A samo istnienie państwa polskiego szybko stanęło pod znakiem zapytania.
Czytaj dalej...