Oficjalna księgarnia portali ciekawostkihistoryczne.pl oraz twojahistoria.pl

Informacja Wojska Polskiego 1943-1957

Zbigniew Palski

Informacja Wojska Polskiego 1943-1957

59,00 zł

3176

 

Monografia Zbigniewa Palskiego, którą oddajemy dziś do rąk Czytelników, ma długą i w jakimś sensie tajną historię, tak jak służba specjalna będąca obiektem badań Autora.Pierwsza wersja opracowania o Informacji Wojska Polskiego trafiła do Agencji Wydawniczej CB bodaj w 1998 roku. Dziś trudno odtworzyć okoliczności, które spowodowały, że wówczas nie doszło do publikacji tego niezwykłego dziełaUpływ lat w żaden sposób nie odcisnął negatywnego piętna na monografii Z. Palskiego Można mieć ponadto pewność, że nigdy nie powstanie porównywalne opracowanie, ponieważ na przełomie lat 1989/1990 na polecenie ostatniego szefa WSW gen. Edmunda Buły zniszczono aż 85% archiwum Informacji WP.Podstawowym celem tej pracy jest udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:  jaka była struktura i zadania organów Informacji wojskowej?  jacy ludzie byli realizatorami represji?  jakimi sposobami je realizowano?  jakie były zakres i formy represji w WP?  kto w organach Informacji był szczególnie obciążony udziałem w bezprawiu?Tym zasadniczym pytaniom podporządkowany jest układ pracy   problemowo chronologiczny. Składa się ona z czterech rozdziałów: pierwszy przedstawia strukturę i zadania Informacji wojskowej w całym okresie jej istnienia. Szczególną uwagę poświęcam przy tym naczelnemu organowi kontrwywiadu wojskowego   Głównemu Zarządowi Informacji. Rozdział drugi traktuje o kadrach i liczebności Informacji, z uwypukleniem kadry oficerskiej. Rozdział trzeci zawiera opis metod pracy operacyjnej Informacji, a więc poza procesowych środków służących wyodrębnieniu tzw. wrogów i sposobów ich wyłaniania, czyli przedstawia pracę z agenturą. Rozdział czwarty ukazuje rozmiary represji w WP spowodowanych działaniami Informacji oraz wskazuje osoby szczególnie obciążone spośród tego aparatu. Monografię uzupełniają aneksy zawierające obsadę personalną ważniejszych stanowisk służbowych w organach Informacji i załączniki ukazujące podstawowe dokumenty tej służby.

CB
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-733-9162-8

Liczba stron: 314

Format: 168x240mm

Cena katalogowa: 59,00 zł

Cena pakietu

108,90 zł

6276

Cena pakietu

108,90 zł

6176

Cena pakietu

108,90 zł

6170

Cena pakietu

128,90 zł

7370

Cena pakietu

108,90 zł

6170

Cena pakietu

108,90 zł

6170

Nie wiesz co przeczytać?
Polecamy nasze najciekawsze artykuły

Zobacz wszystkie
05.03.2019

5 najgorszych władców średniowiecznej Polski

Jeden był kastratem, pozbawionym korony i porzuconym przez żonę. Inny dał się zadźgać już w kilka miesięcy po objęciu władzy, a i tak na zawsze zmienił dzieje kraju. Był też największy z rozpustników i najgłupszy z dowódców…
Czytaj dalej...
06.03.2019

Karl Dönitz – ostatni Führer. Kim był człowiek, którego Hitler wyznaczył na swego następcę?

Nigdy nie poczuł się do winy i protestował, gdy nazywano go zbrodniarzem wojennym. Podczas procesu w Norymberdze bronił się: „Gdy zaczyna się wojna, oficer nie ma innego wyboru, jak wykonywanie swoich obowiązków”. Ale czy faktycznie Karl Dönitz tylko biernie realizował polecenia?
Czytaj dalej...
05.03.2019

Dlaczego władców Rosji nazywano carami?

Od XV wieku książęta moskiewscy konsekwentnie budowali swoją pozycję władców Wszechrusi. Powiększali obszar swojego państwa i szukali sposobu, by dodać sobie splendoru. Tytuł cesarski z pewnością im go przydał – ale jak uzasadnili ten awans?
Czytaj dalej...
22.02.2019

Największa katastrofa w dziejach Polski. Nie mogą się z nią równać ani potop szwedzki, ani nawet druga wojna światowa

Dwie dekady po śmierci Chrobrego wciąż żywe były opowieści o jego wielkich wojennych zdobyczach. Poza wspomnieniami Polakom niewiele jednak zostało. Sny o nowym słowiańskim mocarstwie rozwiały się niemal z dnia na dzień. A samo istnienie państwa polskiego szybko stanęło pod znakiem zapytania.
Czytaj dalej...